Фирма НОВОНЕТИКС ЕООД е инженерингова компания предлагаща многофункционални решения в областта на екстракцията на маслодайни селскостопански култури, уплътняващата технология с помощта на пелетизиране (гранулиране), индустриални технологии и системи за енергийна ефективност, хранително-вкусовата промишленост, химическата и био технологическата промишленост.
Основните технологични решения, които фирмата предлага съвместно с чуждестранните си партньори са:

Екстракция

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
Crown Iron Works
Europa Crown
Kumar Metal Industries
предлага на своите клиенти:

Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство на масла и преработка на  маслодайни култури като слънчогледово семе, рапица соя и др.

Пелетизиране
Гранулиране

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
CPM EUROPE
Molinos AFAU
Dutch Dryers
предлага на своите клиенти:

Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство на пелети за отопление  (гранули) от биомаса (целулоза, слама, слънчогледова люспа и други земеделски отпадъци).
Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство  на гранулирани комбинирани фуражи за животни.
Комплектни технологични линии, както и отделни машини за сушене на люцерна и последващото и балиране в бали с висока плътност и производство на пелети (гранули) от люцерна като храна за животни.

Течни храни

Фирма Новонетикс ЕООД
предлага на своите клиенти:

Комплекти технологични линии за производство на сокове,
концентрати, безалкохолни напитки и минерални води, линии и оборудване за пивоварната и млекопреработвателната индустрии. 

Енергийна
ефективност

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
Vyncke
предлага на своите клиенти:

Комплекти технологични решения за изграждане на зелени и чисти енергийни централи, изгарящи биомаса или RDF  за производство на топлинна енергия от 1-100 MWth и електрическа мощност
от 0,5-15 MWel.
Енергията идва индивидуално или
във всяка комбинация от гореща
вода, пара, термично масло и горещ газ ... с или без генериране на електрическа енергия.
Енергийните централи се доставят за дървообработващата, хранителната и селскостопанската промишленост, както и за компаниите, инвестиращи във възобновяеми енергийни източници.

София 1618
бул
. Братя Бъкстон 33
вход А, офис 1
+359 (02) 427 33 53
+359 (0) 886 17 33 11
office [at] novonetics-bg.com