Продукти предлагани от фирма APV:
Разглобяеми топлообменни апарати
Подходящи за охлаждане, загряване и пастьоризация в хранително вкусовата промишленост, индустрията и нергетиката.
Споени топлообменни апарати
Подходящи за подгряване на вода
в отоплителни инсталации в енергетиката и бита.
Топлообменни апарати за високи температури и налягания APV ParaShell
Подходящи там където е невъзможно използването на уплътнения, като кондензатори или изпарители. Здравата конструкция позволява използването на този вид топлообменни апарати при работна среда пара.
Топлообменни апарати за високи температури и налягания APV Hybrid
Подходящи за охлаждане, загряване, кондензиране и изпарение. Обикновено се използват при високи налягания и температури в енергетиката, химическата и захарната промишленост.
Абонатни станции за отопление и битово горещо водоснабдяване
На базата на изброените по горе топлообменни апарати фирма Инвенсис ООД проектира, изгражда и реконструира абонатни станции за отопление и битово горещо водоснабдяване. Като топлоносител може да се използва пара или гореща вода.
Клапани - Вентили
APV произвежда пълен набор от вентили и клапани - от обикновени дроселни клапи до цилиндрични клапани с двойно легло. Клапани, като известните марки Delta и VPS са инсталирани в стотици преработвателни заводи в цял свят, в това число пивоварни, заводи за безалкохолни напитки, предприятия от млекопреработвателната, хранителната, фармацевтичната и химическата промишленост.
Хомогенизатори
Хомогенизаторите на APV се използват за емулгиане на течности, за равномерно диспергиране на твърди частици в течност и за впомпване под налягане. Хомогенизаторите "Голен" и "Рание" се използват широко в млечната, пивоварната и хранителната промишленост и в производството на безалкохолни напитки, на санитарни и фармацевтични продукти, в биотехнологията и химическата индустрия.
Помпи
Инвестирането в продължение на години в разработката на нови продукти доведе до създаване на пълен набор от хигиенични и индустриални помпи на APV за различни приложения в хранителната, млекопреработвателната и пивоварната промишленост, а така също в химическото, санитарното и фармацевтичното производство.
За повече техническа информация посетете фирмения сайт на фирмата или ни изпратете конкретно запитване на нашата електронна поща.
© 2016  НОВОнетикс ЕООД. Всички права запазени.