Гранулиране
Пелетизиране

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:

CPM EUROPE

Molinos AFAU

Dutch Dryers

е реализирала следните проекти:

 

Комплектна технологична линия, за сушене, балиране и гранулиране на люцерна - АЖД Агро.

Комплектна технологична линия, за  производство на горивни пелети от целулоза - БГ Пелетс.

Комплектна технологична линия, за  производство на горивни пелети от целулоза - ORPHEUS pellets „Визьор“ ООД .

Комплектна технологична линия, за  производство на горивни пелети от целулоза - Кастамону България АД.

Комплектна технологична линия, за гранулиране на слънчогледов шрот и слънчогледова люспа - Папас Олио.

Комплектна технологична линия, за гранулиране на слънчогледов шрот и слънчогледова люспа - Олива.

Комплектна технологична линия, за  производство на пелети от слънчогледова люспа - завод Слънчеви лъчи гр. Провадия.

Комплектна технологична линия, за  производство на фуражни пелети - Градус.

Машини за гранулиране - ВИАНД, Фуражен Завод Васил Костов, ВЛАДИНИ, ДЕМЕТ, Първи Май и други.

 

София 1618
бул
. Братя Бъкстон 33
вход А, офис 1
+359 (02) 427 33 53
+359 (0) 886 17 33 11
office [at] novonetics-bg.com