Абонатни станции за централно топлоснабдяване

Фирмата произвежда блокови и апартаментни абонатни станции.

Блоковите абонатни станции са от индиректен тип и са предназначени да осигурят отопление (подгряване на топла вода във вътрешната отоплителна инсталация до 90/70°C, при външна изчислена температура - 16/20°С ) и битово горещо водоснабдяване-БГВ (подгряване на топла вода до 55(60°С)  на големи жилищни и обществени сгради.

Блоковите абонатни станции са изградени от следните елементи:
*  Пластинчат топлообменник за отопление на обекта с топлоносител до 95 °С
*  Пластинчат топлообменник двустепенен осигуряващ затопляне на студената вода от  водопроводната мрежа до температура 55/60°С
*  Електронен регулатор за отопление и БГВ със седмична програма, осъществяващ плавно регулиране по зададените параметри
*  Циркулационна помпа за отопление (електронна)
*  Циркулационна помпа за БГВ (степенна)
*  Електрически мотор-вентил с възможност електронния регулатор плавно да управлява дебита на  водата от топлоизточника, за подгряване водата на вътрешно отоплителната инсталация
*  Електрически мотор-вентил с възможност електронния регулатор плавно да управлява дебита на  водата от топлоизточника, за подгряване водата за БГВ или вентил с пряко действие за регулиране температурата на БГВ
*  Контролно- измервателни прибори
*  Ел. Табло с командна, сигнализираща и комутационна апаратура, термозащити и контактори за  помпите
*  Предпазна и присъединителна арматура, тръби, стоманена рамка за монтаж на всички елементи и  топлоизолация

Апартаментните абонатни станции са малки, компактни, с високо качество, лесна експлоатация, с мощност от 10 kW отопление и 20kW битова гореща вода. Предназначени са за децентрализирани отоплителни системи като източникът на енергия може да бъде топлофикационна станция или местно котелно. Управлението може да се осъществява от многофункционален контролер или регулатори с пряко действие, управляващи процеса по подгряване на водата за отопление и за битовата гореща вода, която се подгрява от топлообменните апарати в  апартаментната абонатна станция.
Принципна схема на индиректна блокова абонатна станция изпълнебна по смесена схема на свързване        
          
Кликнете върху схемата за да я видите в по-голям размер
Принципна схема на индиректна апартаментна абонатна станция
                   
Кликнете върху схемата за да я видите в по-голям размер
Онлайн запитване
© 2016  НОВОнетикс ЕООД. Всички права запазени.