Реализирани проекти в България
Линия за производство на пелети от твърда дървесина с капацитет
2 тона на час

Линия за производство на пелети от  дървесина с капацитет
12 тона на час

Линия за производство на пелети от  слънчогледова люспа с капацитет
3 тона на час

Доставена пелет преса за
линия за производство на пелети от  слънчогледова люспа с капацитет
1,5 тона на час

Монтаж на оборудване за
линия за сушене и балиран на люцерна с капацитет
15 тона на час

Линия за производство на пелети от мека дървесина с капацитет
1,5 тона на час

Линия за производство на гранулиран слънчогледов шрот с капацитет
10 тона на час

Оборудване за линия за производство на пелети от  слънчогледова люспа с капацитет 3 тона на час

Оборудване за линия за производство на пелети от  слънчогледова люспа с капацитет 5 тона на час

© 2014  НОВОнетикс ЕООД. Всички права запазени.