Котли изгарящи отпадъчна биомаса

Kлиенти в България са:

БИОВЕТ (фуражна промишленост).

София 1618
бул
. Братя Бъкстон 33
вход А, офис 1
+359 (02) 427 33 53
+359 (0) 886 17 33 11
office [at] novonetics-bg.com