За повече техническа информация посетете фирмения сайт на фирмата или ни изпратете конкретно запитване на нашата електронна поща.
Днес, VYNCKE е четвърто поколение глобално позиционирана белгийска семейна компания в която работят над 290 висококвалифицирани специалисти „Vynckeneers” в различни точки по света, като Бразилия, Канада, Белгия, Германия, Чехия, Индия, Малайзия, Тайланд и Китай ... VYNCKE е винаги близо до своите настоящи и бъдещи клиенти. VYNCKE има над 4000 изградени обекта в световен мащаб.
Основната дейност на компанията VYNCKE е да използва отпадъците, за да предостави на своите клиенти ефективни решения за производство на чиста и екологична енергия.
VYNCKE са експерти в изграждането на автоматизирани високоефективни котелни системи за изгаряне на всякакви видове биомаса или други твърди горива и производство на различни видове енергия под формата на пара, топла вода, горещо термично масло, горещи газове или електроенергия, поотделно или в комбинация - когенерация. 
Продуктите на VYNCKE намират приложение практически във всички отрасли на промишлеността, като основни клиента са: 
- независимите производители на електроенергия,
- производители на дървесни панели,
- петролни рафинерии,
- производителите на готови изделия от дърво,
- селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост,
- предприятие от леката промишленост 
Богатия опит и високите технологии с които разполага VYNCKE, позволяват на компанията да намери решения за всички клиенти!
Високоефективните котелни системи на VYNCKE могат да използват широк спектър от горива, като биогорива, всички видове дървесни отпадъци, пелети, пшенична слама, оризови люспи, отпадъци от производството на палмово масло, гроздови чепки, употребени зърна кафе, от известните енергийни култури до рециклирани органични отпадъци, от много мокра до много суха, от много едра до много фина органична маса, на практика всичко е възможно да бъде използвано като гориво.
VYNCKE предлага решения за всички видове носители на енергия.
VYNCKE не е просто един типичен производител на котли, а доставчик на комплексни решения за различни носители на енергия като: нагреватели за термично масло, водогрейни котли, парни котли, генератори за горещ газ, производство на електричество със съвременни и когенерационни системи.
© 2016  НОВОнетикс ЕООД. Всички права запазени.