Екстракция | Гранулиране | Енергийна ефективност | Контрол миризми | Течни храни

Екстракция

Екстракция на маслодайни култури - Oilseeds Extraction
Гранулиране

Пелетизиране Гранулиране, пелети , люцерна, слънчогледова люспа, дървесина.- Pelletizing Granulation, pellets, alfalfa, sunflower husk, wood.
Енергийна
ефективност

Енергийна ефективност - Energy efficiency
Контрол миризми

Индустриален контрол на миризмите - Industrial odour control
Течни храни

Проекти за Течни храни - Liquid Food Projects

Фирма НОВОНЕТИКС ЕООД е инженерингова компания предлагаща многофункционални решения в областта на:
• Екстракцията на маслодайни селскостопански култури,
• Уплътняващата технология с помощта на пелетизиране (гранулиране).
• Индустриални технологии и системи за изграждане на зелени и чисти енергийни централи, изгарящи биомаса и енергийна ефективност.
• Изграждане на линии в хранително-вкусовата промишленост, химическата и био технологическата промишленост.
Основните технологични решения, които фирмата предлага съвместно с чуждестранните си партньори Europe Crown, CPM Europe, Molinos Afau, Vincke и Aerox са:
• Линии за екстракция на маслодайни култури.
• Линии и оборудване за гранулиране (производство на гранули, пелети от биомаса за отопление от слама, пелети от дървесина, пелети от слънчогледова люспа и други подходящи за гранулиране отпадни земеделски продукти, гранулирани комбинирани фуражи и гранулиране на отпадъци.
• Комплексни инсталации за сушене балиране и гранулиране на люцерна (бали и пелети от люцерна).
• Комплекти инсталации (котли) за изгаряне на биомаса (дървесина, слънчогледова люспа, слама и др.) за производство на електричество и топлина във вид на пара, топла вода, горещо термично масло, горещи газове.
• Инсталации за премахване и контрол на миризми на отпадни газове.

Екстракция на маслодайни култури - Oilseeds Extraction

Екстракция

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
Crown Iron Works
Europa Crown

Crown Iron Works: oilseed extraction, refining, processing
Europa Crown Ltd. oilseed extraction technology, refining, equipment.

предлага на своите клиенти:

Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство на растителни масла при преработка на  маслодайни култури като слънчогледово семе, рапица, соя и други.
Пелетизиране Гранулиране, пелети , люцерна, слънчогледова люспа, дървесина.- Pelletizing Granulation, pellets, alfalfa, sunflower husk, wood.

Пелетизиране
Гранулиране

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
CPM EUROPE
Molinos AFAU
Dutch Dryers
CPM EUROPE: We pelletize a lot of different materials
Molinos Afau |Animal feed plants | Processing fodder and straw | Treatment of Biomass and Compost | recycling | Machinery
 Dutch Dryers BV Thermal drying systems

предлага на своите клиенти:

Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство на пелети за отопление  (гранули) от биомаса (целулоза, слама, слънчогледова люспа и други земеделски отпадъци).
Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство  на гранулирани комбинирани фуражи за животни.
Комплектни технологични линии, както и отделни машини за сушене на люцерна и последващото и балиране в бали с висока плътност и/или производство на пелети (гранули) от люцерна като храна за животни.
Слънчогледови люспи за производство на енергия при добиване на растителни масла.
Енергийно ефективни решения за използване на отпадна биомаса в дестилационни инсталации.
Дървесни отпадъци за производство на топлина и енергия за производство на пелети.


Енергийна
ефективност

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
Vyncke
CallensVyncke
VYNCKE Clean Energy Technology | Biomass Boilers & Energy Plants
Efficiently energizing the industrial environment with our customized CHP solutions

предлага на своите клиенти:

Комплекти технологични решения за изграждане на зелени и чисти енергийни централи, изгарящи биомаса или RDF  за производство на топлинна енергия от 1-100 MWth и електрическа мощност от 0,5-15 MWel.
Енергията идва индивидуално или във всяка комбинация от: гореща вода, пара, термично масло, горещ газ ... с или без генериране на електрическа енергия.
Енергийните централи се доставят за дървообработващата, хранителната и селскостопанската промишленост, както и за компаниите, инвестиращи във възобновяеми енергийни източници.
Със системите за комбинирано производство на енергия на CallensVyncke, клиенти от цял свят са оптимизирали значително своите енергийни доставки. Въпреки, че повечето от тях са активни в хранително-вкусовата, хартиената или химическата промишленост, всички сектори, които изискват най-високи нива на непрекъсната енергия, могат еднакво да се възползват от решенията на CallensVyncke.
CallensVyncke винаги се стреми към разумно използване на топлината. Освен това е едно от условията за получаване на евентуални субсидии.
За мощна когенерационна система CallensVyncke използва газови турбини, сравними с реактивни двигатели, или реципрочни големи двигатели.
Въртеливото движение на инсталацията, от една страна, задвижва генератор, който създава електричество. Топлите отработени газове, от друга страна, се улавят, за да загреят водата, докато тя се превърне в пара.
Нещо повече: CallensVyncke запалва топлината на отработените газове със система за последващо горене, ако е необходимо, за да произведе максимално количество ефективна пара за вашите промишлени процеси.
Новосъздадената електроенергия може да се използва на място или да се продава на обществената електрическа мрежа.
Парата също може да се използва за вашите собствени производствени процеси или алтернативно да се продава на съседни компании. Може дори да служи като източник на енергия за парна турбина, за да се произвежда допълнително електричество, което ви позволява да отговорите на променливите изисквания на производствените процеси.
Ако освен това има и топла вода, някои избират да я използват в собствения си производствен процес или да я изпратят към топлофикационна мрежа.
Индустриален контрол на миризмите - Industrial odour control
Индустриален контрол на миризмите - Industrial odour control


Индустриален контрол на миризмите

Фирма Новонетикс ЕООД съвместно с партньорите си:
Aerox­
Aerox | Leading in odour control | Odour control systems
предлага на своите клиенти:

Индустриален контрол на миризмите

Aerox®-Injector унищожава миризмите, които се получават при промишлени процеси. Aerox помага на своите клиенти да минимизират своите емисии, за да се съобразят с индустриалното законодателство и закони, но най-важното: сигурява се чист въздух за вашите съседи.
Природосъобразен

Само един компактен инжектор Aerox®-Injector е достатъчен за намаляване на миризмите с до 95% в зависимост от индустрията и приложението. Технологията на Aerox е най-екологичната технология, предлагана на пазара, използваща единствено електричество. Ясно е, че с основателна причина правителствата са признали Aerox®-Injector като най-добрата налична технология (НДНТ).

С радост споделихме своя опит, участвайки в разработването на стандарта VDI за пречистване на технологични и отпадъчни газове чрез нетермична плазмена технология.

Проекти за Течни храни - Liquid Food Projects

Течни храни

Фирма Новонетикс ЕООД
предлага на своите клиенти:

Комплекти технологични линии за производство на сокове,
концентрати, безалкохолни напитки и минерални води, линии и оборудване за пивоварната и млекопреработвателната индустрии. 
София 1618
бул. Братя Бъкстон 33
вход А, офис 1
+359 (02) 427 33 53
+359 (0) 886 17 33 11
office [at] novonetics-bg.com
Crown Iron Works: oilseed extraction, refining, processing
Europa Crown Ltd. oilseed extraction technology, refining, equipment.
CPM EUROPE: We pelletize a lot of different materials
Molinos Afau |Animal feed plants | Processing fodder and straw | Treatment of Biomass and Compost | recycling | Machinery
 Dutch Dryers BV Thermal drying systems
VYNCKE Clean Energy Technology | Biomass Boilers & Energy Plants
Efficiently energizing the industrial environment with our customized CHP solutions
Aerox | Leading in odour control | Odour control systems