Оборудване за линни за производство на гранули от слънчогледов шрот и слънчогледова люспа

Оборудването е инсталирано на следните линии:
⦁ Линия за гранулиране на слънчогледова люспа с капацитет 4 тона на час - гр. Балчик
⦁ Линия за гранулиране на слънчогледов шрот с капацитет 12 тона на час - гр. Балчик
⦁ Линия за гранулиране на слънчогледова люспа с капацитет 4 тона на час - гр. Ямбол
⦁ Линия за гранулиране на слънчогледов шрот с капацитет 12 тона на час - гр. Ямбол

София 1618
бул
. Братя Бъкстон 33
вход А, офис 1
+359 (02) 427 33 53
+359 (0) 886 17 33 11
office [at] novonetics-bg.com