Оборудване за линни за производство на гранули от слънчогледов шрот и слънчогледова люспа

⦁ Линия за гранулиране на слънчогледова люспа с капацитет 5 тона на час - 2 бр. - гр. Полски Тръмбеш
⦁ Линия за гранулиране на слънчогледов шрот с капацитет 14 тона на час - гр. Полски Тръмбеш
⦁ Линия за гранулиране на слънчогледова люспа с капацитет 5 -6 тона на час - гр. Варна
⦁ Линия за гранулиране на слънчогледов шрот с капацитет 30 тона на час - гр. Варна

София 1618
бул
. Братя Бъкстон 33
вход А, офис 1
+359 (02) 427 33 53
+359 (0) 886 17 33 11
office [at] novonetics-bg.com