Машини за производство на гранулиран фураж (пелети) с капацитет
3 х 10 тона на час

София 1618
бул
. Братя Бъкстон 33
вход А, офис 1
+359 (02) 427 33 53
+359 (0) 886 17 33 11
office [at] novonetics-bg.com